Historie fotbalu v Nebovidech

 

Slavoj Nebovidy

Ještě než se na fotbalové scéně objevil SK Nebovidy, musíme se vrátit drobátko zpět, přesněji dle dochovaných pramenů a historických záznamů, do jara roku 1928, kdy několik nadšenců svým počinem, popsaným níže, položilo jakýsi symbolický základ fotbalu v Nebovidech. Podle legendy to bylo asi takto. Jednoho jarního dne roku 1928 šli na obhlídku rybníka (pravděpodobně u Melounů) pánové Eda Kotlář a Bedřich Kumstát. Zjistili, že odtékání vody z rybníka brání nádherná ondatra. Zvíře chytili, kůži prodali a za utržené peníze zakoupil fotbalový míč (tehdy za 160 Kč). Byl tedy založen fotbalový klub Slavoj. Zakládajícími členy se stali Jaroslav Zápotocký, Emanuel Vaňásek, Josef Štechr, Josef Král, Oldřich Jirsa, Karel Mašín, Josef Březina, Eduard Kotlář, Bernard Březina, Josef Vokolek, Josef Pospíšil, Karel Zápotocký, Josef Zápotocký a Josef Mašín. Slavoj neměl vlastní hřiště. Hrálo se na louce pana Václava Melouna za roční nájemné 1 200 Kč. K utkáním dojížděli nadšenci na kolech nebo chodili pěšky. O výsledcích fotbalových utkání Slavoje Nebovidy se nedochovaly žádné písemné záznamy. Klub Slavoj se rozpadl těsně před II. světovou válkou v roce 1938.

SK Nebovidy

Během II. světové války, přesněji řečeno během její první poloviny došlo k útlumu sportovní a spolkové činnosti. Ovšem památného dne 15. července 1943 se z popudu sportovců zapálených pro fotbal zrodil SK Nebovidy. U jeho kolébky stáli následující činovníci a hráči: Stanislav Pospíšil, Jaroslav Rauch, Karel Mašín, Josef Kroutil, Karel Řepa, Eda Kotlář, František Štechr, Antonín Hoskovec, František Frengl, Alois Holešta, Stanislav Marek, Antonín Vojta, Václav Souček a po rozpadu fotbalového klubu na Hlubokém Dole posílili Nebovidy Václav Zelenka, Miloslav Kalenda, Jaroslav Hypeš a Alois Lhotka. Ve výboru stáli v čele s předsedou Františkem Karetou tito občané: Vladimír Viktora, Václav Vašíček, Jaroslav Zápotocký, Bedřich Kumstát, Oldřich Jirsa a Miloslav Tůma.

SK Nebovidy hrál svá utkání na provizorním hřišti za Rokosovými. Od 1. ledna 1944 dostali sportovci do nájmu od obce za 1 000 Kč ročně louku „V Rybníčku“ s podmínkou, že hřiště bude přístupné všem spolkům a korporacím v obci. Na jaře roku 1944 se sportovci a všichni příznivci a nadšenci pro kopanou pustili do těžkého a nerovného boje s přírodou, který trvá v našem dolíčku „V Rybníčku“ prakticky dodnes. Tehdy byla vylámána do hřiště zabíhající skála, vyrovnán výškový rozdíl, srovnán povrch hřiště, vystavěna hráz u potoka a hřiště obehnáno plotem. Bylo přemístěno 200 m3 odstřeleného kamene, 700 m3 hlíny a čtyři největší kameny byly zakopány do středu hřiště. Nákladem 12 000 Kč byly postaveny původní staré kabiny pod skálou. Hřiště bylo slavnostně otevřeno 25. června 1944 na „Sportovním dni“. Dopoledne se konal cyklistický závod a odpoledne fotbalové zápasy a tance dětí obecné školy. V roce 1947 zavedl pan Oldřich Jirsa na hřiště elektrickou přípojku a v roce 1956 byl přemostěn potok protékající podél hřiště. V roce 1963 byly slavnostně předány do užívání nové krásné kabiny a v roce 1975 pak byla postavena pěkná klubovna a krytý betonový taneční parket. Velkou zásluhu na tom má tehdejší předseda MNV Nebovidy pan Bernard Rauch, který poskytl klubu velkou finanční pomoc z prostředků obce.

Celý sportovní areál v podobě jakou má dnes, stál bezpočet hodin práce a potu dobrovolných funkcionářů, příznivců a hráčů a občanů Nebovid a Hlubokého Dolu po několik generací. Touto cestou budiž jim vysloven dík a zároveň přání – vydržte dál.

Největší úspěchy

V roce 1951 se mužstvo SK Nebovidy stává vítězem okresního přeboru v kopané. Bohužel z tohoto roku nejsou k dispozici žádné písemné záznamy. Tak alespoň dle fotografického tabla, které je vystaveno v naší klubovně, jmenujme vítěznou sestavu: Miroslav Tyšer, Josef Zelenka, Václav Zelenka, Jaroslav Hypeš, Vlastimil Vinš, Stanislav Pospíšil, Oldřich Suchan, Václav Pacovský, Josef Mašín, Stanislav Bednařík, Jaroslav Louda a Václav Černohlávek. Kormidlo výboru měli v rukou František Frengl, Ladislav Doubrava, Vladimír Viktora, Václav Vašíček, Josef Jandejsek a Jaroslav Vopařil. Po tomto úspěchu byly pro nebovidskou kopanou roky hubenější. Sem tam svitlo na lepší časy, ale někdy jsme se museli dostat výše až se samého dna soutěží IV. třídy. Až v sezóně 1967 – 68 jsme se opět stali přeborníky okresu a postoupili do I. B třídy, nejnižší krajské soutěže.

A potom přišlo jaro 1972 a fotbalové mužstvo Sokola Nebovidy se stává vítězem I. B třídy oddělení B se ziskem 30 bodů před druhým TJ Kolín B s 28 body a postupuje do I. A třídy. Tehdejší krajský deník svoboda nadepsal obsáhlou reportáž z Nebovid titulkem „MAJÍ 500 OBYVATEL A JSOU NOVÁČKEM I. A TŘÍDY“. Na fotografii z téhož listu potom stojí ti borci, kteří vybojovali postup: Vlastimil Jirsa, František Morkes (hrající trenér), Vlastimil Hypeš, Jaroslav Hála, Josef Marek, Karel Vitoch, Jindřich Vácha st., Jaroslav Faltys, Mirek Zelenka, Bohuslav král, František Hypeš, Jiří Zelenka, Pavel roček, Jiří Jirsa, Jaroslav Hruška a Jaroslav Honc. V I. A třídě hrálo naše mužstvo až do sezóny 1976 - 77. V tomto ročníku skončili Nebovidy na 13. místě s 19 body a skóre 42:67 a díky reorganizaci sestoupily zatím navždy z I. A třídy.

Současnost

V současné době hrají SK Nebovidy 3. třídu A, do kterého sestoupily v sezóně 2010/2011 z okresního přeboru, když skončily na 14. místě s 10 body a skóre 23:93.


Kontakt

SK Nebovidy


Nebovidy
28002